CƠM THÊM NHỎ

  • Giá: 5,000 đ
  • Hotline: 0933 84 25 26

Sản phẩm cùng loại

LẬP XƯỞNG THÊM

Giá: 10,000 VNĐ

KIM CHI THÊM

Giá: 5,000 VNĐ

CƠM THÊM LỚN

Giá: 10,000 VNĐ

TRỨNG ỐP LA THÊM

Giá: 7,000 VNĐ