CƠM TRỨNG CHIÊN

  • Giá: 23,000 đ
  • Hotline: 0933 84 25 26

Sản phẩm cùng loại

MÌ XÀO HẢI SẢN

Giá: 35,000 VNĐ

CƠM BÒ XÀO

Giá: 35,000 VNĐ

CƠM ỨC GÀ NHỎ

Giá: 20,000 VNĐ

CƠM ĐÙI GÀ VỪA

Giá: 25,000 VNĐ

CƠM ĐÙI GÀ LỚN

Giá: 35,000 VNĐ

CƠM TRỨNG ỐP LA

Giá: 23,000 VNĐ

MÌ XÀO BÒ

Giá: 35,000 VNĐ

CƠM ỨC GÀ LỚN

Giá: 35,000 VNĐ