Thực đơn

MÌ XÀO HẢI SẢN

Giá: 35,000 VNĐ

CƠM BÒ XÀO

Giá: 35,000 VNĐ

CƠM ỨC GÀ NHỎ

Giá: 20,000 VNĐ

CƠM ĐÙI GÀ VỪA

Giá: 25,000 VNĐ

CƠM ĐÙI GÀ LỚN

Giá: 35,000 VNĐ

CƠM TRỨNG ỐP LA

Giá: 23,000 VNĐ

CƠM TRỨNG CHIÊN

Giá: 23,000 VNĐ

MÌ XÀO BÒ

Giá: 35,000 VNĐ

CƠM ỨC GÀ LỚN

Giá: 35,000 VNĐ

LẬP XƯỞNG THÊM

Giá: 10,000 VNĐ

Thực đơn